Comisii de specialitate

I. Comisia de Agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism

1. Gherbe Martin - președinte

2. Roșca Ana - secretar

3.  Velcherean Vasile - membru

4. Chertes Mihaela Elena - membru

5. Roșca Grigore - membru

II. Comisia Juridică și de disciplină, protecția mediului și turism

1. Macarie Ioan - președinte

2. Pintecan Petru - secretar

3. Pogăcean Lucian Minodor - membru

III. Comisia Activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecția copilului, tineret și sport

1. Rus Felicia - președinte

2. Varga Alin - secretar

3. Iușan Adrian Grigore - membru