Salariile functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul Primariei