Educație

         Școala Gimnazială „Sf. Petru” situată în comuna Sânpetru de Câmpie, este o unitate şcolară cu personalitate juridică, având ca unităte arondată Şcoala Primară Dâmbu.

         În comuna Sânpetru de Câmpie există  două unități școlare: școala gimnazială din localitatea Sânpetru de Câmpie și școala primară din Dâmbu, care se află în proces de renovare și unde pe parcursul anului 2022 a fost nefuncțională din perspectiva procesului educațional. La aceste două unități se adaugă o grădiniță, care pe parcursul anului 2022 a funcționat în clădirea unității școlare din Sânpetru de Câmpie.

            Nr. de preșcolari: 65

            Nr. de elevi în ciclul primar: 118

            Nr. de elevi în ciclul gimnazial: 94

            Nr. total: 277, în ușoară creștere față de anii anteriori.

            Nr cadrelor didactice: 21 din care 12 profesori, învățătoare – 6  și 3 educatoare, dintre acestea, 12 cadre didactice sunt titulare și 9 suplinitori. Numărul angajaților ca personal auxiliar și nedidactic: 6.

         Pe parcursul anului 2023 în cadrul acestei instituții se derulează proiectul ACUM pentru incluziunea socială în Sânpetru de Câmpie, finanțat prin FRDS, proiect ce presupune activități de tip after-school pentru un număr de 60 de elevi. 

         Un alt proiect ce se derulează începând din anul 2023  este Proiectul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, finanțat prin PNRR.

          Începând cu anul 2022, în cadrul instituției de învățământ funcționează un centru de zi pentru copii din clasele primare, finanțat prin AJPIS, în care un număr de 30 de elevi au activități de tip after - school.

Date de contact

Telefon: 0265422712

Mail: ssanpetru@yahoo.com

Adresa: Str. Principala, 331, Com. Sânpetru de Câmpie, Mures, Sânpetru de Câmpie, 547555