Proiecte, investiții

1. Construire sistem de alimentare cu apă a comunei Sânpetru de Câmpie - PNDL I - în derulare

2. Sistem de alimentare cu apă în localitatea Tușinu, com Sânpetru de Câmpie - PNDL II - în derulare

3. Reabilitare și modernizare școală în localitatea Dâmbu, com. Sânpetru de Câmpie - PNDL II - în derulare

4. Modernizare și dotare cămine culturale în satele Tușinu, Dâmbu, Sânpetru de Câmpie - PNDR SM 7.6 - în derulare

5. Construire capele mortuare în localitățile Sânpetru de Câmpie și Tușinu - Buget local - finalizat

6. Modernizare infrastructuri de interes local din comuna Sânpetru de Câmpie - PNDL II - în derulare

7. Înființarea și construirea unui teren de utilitate publică în localitatea Sânpetru de Câmpie - PNDR M. 19.2 - finalizat

8. Dezvoltare locală și combaterea sărăciei și creșterea incluziunii romilor - POCU

9. ACUM pentru incluziunea socială în Sânpetru de Câmpie - finanțare fonduri norvegiene - în derulare