Proiecte, investiții

Proiecte aflate în diverse faze în cadrul UAT Sânpetru de Câmpie:

1. Construire sistem de alimentare cu apă al comunei Sânpetru de Câmpie - PNDL I – finalizat și recepționat în 17.02.2023

2. Sistem de alimentare cu apă în localitatea Tușinu, com. Sânpetru de Câmpie - PNDL II – în derulare

3. Reabilitare și modernizare școală în localitatea Dâmbu, com. Sânpetru de Câmpie - PNDL II – în derulare

4. Modernizare și dotare cămine culturale în satele Tușinu, Dâmbu, Sânpetru de Câmpie - PNDR SM 7.6 – în derulare

5. Construire capele mortuare în localitățile Sânpetru de Câmpie și Tușinu - Buget local – în curs de finalizare

6. Modernizarea infrastructurii de interes local din comuna Sânpetru de Câmpie - PNDL II - în derulare

7. Înființarea și construirea unui teren de utilitate publică în localitatea Sânpetru de Câmpie - PNDR M. 19.2 - finalizat  iulie 2022

8. Dezvoltare locală și combaterea sărăciei și creșterea incluziunii romilor – ACUM pentru incluziunea socială în Sânpetru de Câmpie – PN 4009 - în derulare/implementare până în 2023

9. Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) - Etapa VII de Finanțare – finalizat, Etapa a VIII- a în lucru și Etapa a IX-a  este contractată

10. Centru de zi pentru copii și vârstnici – AJPIS – în derulare/implementare

11. Proiect ACCES FRDS – Modernizare străzi în zona După Grădini, locuită de romi, comuna Sânpetru de Câmpie, județul Mureș, PND 054 -  studii fezabilitate construire drumuri în zone locuite de romi – finanțat

12. Proiect ”Reabilitare termică și eficientizare energetică școală generală în comuna Sânpetru de Câmpie, județul Mureș” – PNRR – finanțat

13. Proiect "Reabilitare termica si eficientizare energetica dispensar uman, comuna Sânpetru de Câmpie, județul Mureș" - finanțat

 14. Proiect „Înființare infrastructură de apă uzată în comuna Sânpetru de Câmpie, Județul Mureș” – PNDL III – Anghel Saligny – finanțat