Proiecte, investiții

Proiecte aflate în diverse faze în cadrul UAT Sânpetru de Câmpie:

1. Construire sistem de alimentare cu apă al comunei Sânpetru de Câmpie - PNDL I – finalizat și recepționat în 17.02.2023;

2. Sistem de alimentare cu apă în localitatea Tușinu, com. Sânpetru de Câmpie - PNDL II – în derulare;

3. Proiect "Extindere alimentare cu apă potabilă în localitatea Satu Nou, comuna Sânpetru de Câmpie" – fonduri locale – în curs de finalizare;

4. Reabilitare și modernizare școală în localitatea Dâmbu, com. Sânpetru de Câmpie - PNDL II – în derulare;

5. Modernizare și dotare cămine culturale în satele Tușinu, Dâmbu, Sânpetru de Câmpie - PNDR SM 7.6 – în derulare;

6. Construire capele mortuare în localitățile Sânpetru de Câmpie și Tușinu - Buget local – în curs de finalizare;

7. Modernizarea infrastructurii de interes local din comuna Sânpetru de Câmpie - PNDL II - în derulare;

8. Înființarea și construirea unui teren de utilitate publică în localitatea Sânpetru de Câmpie - PNDR M. 19.2 - finalizat  iulie 2022;

9. Dezvoltare locală și combaterea sărăciei și creșterea incluziunii romilor – ACUM pentru incluziunea socială în Sânpetru de Câmpie – PN 4009 - în derulare/implementare până în  decembrie 2023;

10. Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) - Etapa VII de Finanțare – finalizat, Etapa a VIII- a în lucru și Etapa a IX-a  este contractată;

11. Centru de zi pentru copii și vârstnici – finanțare AJPIS – în derulare/implementare prin Fundația Buckner din Târgu Mureș;

12. Proiect ACCES FRDS – Modernizare străzi în zona După Grădini, locuită de romi, comuna Sânpetru de Câmpie, județul Mureș, PND 054 -  studii fezabilitate (documentație) construire drumuri în zone locuite de romi – finanțat- implementat;

13. Proiect ”Reabilitare termică și eficientizare energetică școală generală în comuna Sânpetru de Câmpie, județul Mureș” – PNRR – finanțat;

14. Proiect "Reabilitare termica si eficientizare energetica dispensar uman, comuna Sânpetru de Câmpie, județul Mureș" – finanțat;

 15. Proiect „Înființare infrastructură de apă uzată în comuna Sânpetru de Câmpie, Județul Mureș” – PNDL III – Anghel Saligny – finanțat;

16. Proiect "PNRR/2022/C12/MS/I1.4/Centre Comunitare Integrate" - finanțat PNRR, în valoare de 832.049,03 lei, contract semnat în data de 20.12.2023 și care urmează a fi implementat până la data de 1.05.2025;

17. Proiect "Dotare cu mobilier și materiale didactice a școlii din comuna Sânpetru de Câmpie, județul Mureș" - finanțat PNRR, aflat în derulare;

18. Proiect ”Achiziția microbuzelor electrice pentru elevi pentru unitățile de învățământ preuniversitar care funcționează în localitățile eligibile din județul Mureș”, finanțat în baza Contractului de finanțare nr. 11982/12.09.2023, din fonduri PNRR.  Este vorba de două microbuze electrice 16+1, în sumă de 2.431.908, 4 lei, proiectul UAT Sânpetru de Câmpie obținând cel mai mare punctaj, 90 puncte, acordul fiind semnat la sediul Consiliului Județean Mureș, în data de 17 ianuarie 2024.

19. Proiect Construirea unei capele mortuare în localitatea Dâmbu, comuna Sânpetru de Câmpie – finanțat din fonduri proprii – finalizat mai 2023;

20. Proiect Construcție Parc de recreere în centrul comunei  - realizat mai 2023;

21. Construirea unei capele mortuare în Sângeorgiu de Câmpie -  fonduri proprii – în faza de proiect;