Personalități locale

Prof. univ. dr. IUŞAN VASILE

S-a născut la data de 13 august 1934 în comuna Sânpetru de Câmpie, judeţul Mureș, unul din cei trei copii ai lui Maria și Zachei Iușan, alături de Zachei și Livia. A urmat clasele primare și gimnaziale în satul natal și apoi în Sărmaşu, județul Mureș între anii 1941-1949, cele liceale în  orașul Reghin la Școala Pedagogică, între anii 1949-1953, apoi a continuat cu  studii universitare, în specialitatea Matematică și Fizică, la Facultatea de Matematică și Fizică a Universităţii ,,Victor Babeş" din Cluj Napoca, finalizată în anul 1957.

De la terminarea facultăţii în anul 1957 a funcţionat ca profesor de fizică la Şcoala Medie din Simeria, județul Hunedoara și inspector școlar, specialitatea Fizică, la Inspectoratul Şcolar al judeţului Hunedoara, din anul 1968 până la înscrierea la studiile de doctorat. În perioada 15 martie 1971 - 15 martie 1974, a fost doctorand bursier la Facultatea de Fizică a Universității ,,Babeș-Bolyai" din Cluj Napoca, obţinând în anul 1974, titlul de doctor în Fizică.

Din 15 martie 1974 işi incepe cariera universitară, venind, prin transfer la "Institutul de Mine" Petroșani ca asistent suplinitor la Catedra de Matematici din cadrul Facultăţii de Mine. Din 15 iulie 1975, va promova ca asistent universitar titular, la disciplina Fizică și, va funcţiona, predând  specialitatea Fizică, ca: lector universitar din 15 septembrie 1975; conferenţiar universitar din 9 februarie 1977, în cadrul Catedrei de Matematică-Mecanică, profesor universitar din 1 octombrie 1990.

Anii aceștia au fost dedicaţi stiinţei dar și studenților pe care i-a format în cadrul Universităţii din Petroşani. Noblețea sa intelectuală și sufletească a insuflat și a sădit in sufletele acestora valorile credintei în dreptate și adevăr, în stiinţa care urmează calea progresului si evoluției dar și ideea că trebuie să fie profesional bine pregătiţi pentru că societatea are nevoie de ei. Personalitatea și caracterul lui puternic, generozitatea și altruismul, onestitatea sa I-au făcut un om, un profesor respectat şi iubit, îmbogăţindu-i pe cei din jurul său cu scrieriele și cuvintele lui, facând din știinţă și dragul de carte o cale care să lumineze inima și mintea oricăruia care dorește să urmeze drumul învăţării. Alături de colegii lui profesori a modelat caractere șsi suflete de elevi, studenţi și care prin prin lumina înţelepciunii a sădit o parte din sufletul său, din sămânţa credinţei sale in bine și adevăr, din știinţa care i-a fost hărăzită să o cunoască și poate pentru o clipă să o împărtășească tuturor.

A obținut in anul 1991, dreptul de conducere la doctorat, în specialitatea Fizică Tehnică, în cadrul $colii doctorale a Universității ,,Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca și a Universităţii din Petroşani. A fost șef al Catedrei de Fizică și Electrotehnică din cadrul Facultăţii de Mașini și Instalaţii Miniere, in perioada 1985-1990, și al Catedrei de Fizică, din cadrul Facultăţii de Mine, în perioada 1990-2004.

A contribuit la înfiinţarea specializării de licenţă Matematică-Fizică, din curricula Facultăţii de Ştiinţe. Comunitatea științifică a recunoscut în mod covârşitor meritele sale în domeniul magnetismului, a elaborat 54 de lucrări de specialitate, a coordonat colectivele a 10 contracte de cercetare, a obţinut un brevet de invenţie și 3 certificate de inovator.

Activitatea stiinţifică.

A elaborat peste 200 lucrări știinţifice şi didactice, dintre care peste jumătate publicate în ţară și străinătate. In 2002 avea 29 de lucrări știinţifice prezentate în 13 congrese internaţionale: in 1988 la București, în 1989 la Riga (Letonia), in 1992 la Paris (Franța); in 1993 la Kosice (Slovacia) și în 1994 la Varșovia (Polonia) -câte două lucrări, în 1995 la Viena (Austria) - trei lucrări, în 1996, la Amsterdam (Olanda) și Madrid (Spania) - cate o lucrare, in 1997 la Riga (Letonia)- două lucrări, în 1998 la Timisoara - trei lucrări, în 1999 la Munchen - (Germania) și la Lausanne (Elveţia) -câte 2 lucrări și 2001 la Bremen (Germania) - șapte lucrări.  Până în acelaşi an a obţinut 4 brevete de invenţii din domeniul fluidelor magnetice. De asemenea, este conducător al Şcolii de Fluide Magnetice, pe care a format-o la Petroșani, conducând până la finalizare șase teze de doctorat, având calitatea de șef al Catedrei de Fizică, membru al Consiliului Profesoral al Facultăţii de Mine și, respectiv, al Senatului Universităţii din Petroșani, legislaturi la rând, începând din 1978. Însumează următoarele titluri știntifice: Doctor in fizica al Facultăţii de fizică al Universității ,,Babeş-Bolyai 1974), membru al Societății Române de Fizică din 1974, membru activ al Academiei de Știinţe din New York din 1995 și președinte, membru fondator al Asociaţiei Fluide Magnetice Petroșani.

Se pensionează ca membru al Catedrei de Fizică din cadrul Facultăţii de Mine a Universităţii din Petroşani la 1 octombrie 2004.

Prof. univ. dr. IUŞAN VASILE a încetat din viață la data de 8 octombrie 2023, în localitatea Simeria, județul Hunedoara.