Informații europene

 

UE constituie un parteneriat economic și politic unic, ce reunește 27 de țări europene. Acest organism a luat ființă în 1958, când Belgia, Germania, Franța, Italia, Luxembourg și Țările de Jos au creat împreună Comunitatea Economică Europeană (CEE). De-atunci, alte 22 de state s-au alăturat și au format ceea ce a devenit în 1993 Uniunea Europeană. Regatul Unit a părăsit UE la sfârșitul anului 2020. UE funcționează pe baza principiilor statului de drept, cu alte cuvinte toate politicile și acțiunile sunt întemeiate pe tratate, asupra cărora toate statele membre convin în mod voluntar și democratic.

Parlamentul European: organism cu puteri legislative, care votează pentru adoptarea de acte legislative, acorduri și bugete și supervizează alte instituții UE.  Membrii acestuia sunt aleși direct de cetățenii UE;
Consiliul European: reunește  liderii tuturor statelor membre pentru a stabili împreună agenda generală și prioritățile politice ale UE;
Consiliul Uniunii Europene:  este format din miniștri ai statelor membre și, împreună cu Parlamentul, negociază și adoptă legislația UE;
Comisia Europeană: este brațul executiv al UE care elaborează propunerile legislative europene și pune în aplicare deciziile organelor legislative;
Există și o structură diplomatică – Serviciul European de Acțiune Externă–, precum și Curtea de Justiției a Uniunii Europene (CJUE), care asigură respectarea legislației europene.