Structura

Primar
Cabinetul primarului
Consilier personal
Viceprimar
viceprimar
Secretar
Secretar
Buget Finante Resurse Umane
Consilier debutant
consilier superior
consilier asistent
Consilier debutant
Registrul agricol, Fond funciar și urbanism
Consilier debutant
referent superior
Stare civila
consilier superior
Asistență socială
consilier asistent
Personal contractual
Muncitor - responsabil utilități
Șofer
Șofer
Șofer microbus școlar
Șofer microbus școlar