Politica de confidențialitate

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Pentru implementarea Regulamentului Uniunii Europene 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), vă informăm că Primăria comunei Sânpetru de Câmpie prelucrează date cu caracter personal doar pentru scopuri legitime, în funcţie de solicitare.


CE FEL DE DATE PERSONALE SE PRELUCREAZĂ ?
Datele personale pe care le prelucrează Primăria comunei Sânpetru de Câmpie sunt datele de identificare, financiare, demografice sau alte date personale necesare înregistrării solicitării depuse de persoana vizată, colectate direct de la solicitant sau din alte surse, conform legii.


CUM PRELUCRĂM DATELE PERSONALE?
Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin procesarea datelor de identificare ale solicitantului (nume/prenume, CNP, domiciliu etc.), iar o parte din responsabilitatea Primăriei comunei Sânpetru de Câmpie în relația cu solicitantul privește gestionarea datelor personale ale acestuia.


SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prelucrarea datelor cu caracter personal în calitate de operator reprezintă unul dintre procesele pe care Primăria  le îndeplinește în conformitate cu cadrul legislativ care reglementează organizarea și funcționarea administrației publice locale.
Prin completarea de formulare, petiții, reclamații, alte cereri sau documente pe care le adresează Primăriei, solicitanții își dau acordul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal,
de către instituția menționată, în vederea soluționării documentelor depuse. În acest context este necesar să ne comunicați date cu caracter personal dacă adresați solicitări către:
- Consiliul Local;
- Primar
- Viceprimar
- Secretarul general;
- Serviciul Resurse Umane;
- Serviciul Contabilitate - Achiziții Publice;
- Serviciul Stare Civilă;
- Serviciul Registru Agricol;

-Serviciul Taxe și Impozite;


LEGALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Primăriei comunei Sânpetru de Câmpie se face în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte  prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), coroborat cu prevederile legale de funcţionare a administrației publice locale şi a actelor normative specifice fiecărei activităţi.


CARE SUNT DREPTURILE CETĂȚEANULUI?
Conform Regulamentului european de protecție a datelor cu caracter
personal (Regulamentul nr. 679/2016), beneficiați de următoarele drepturi:
- dreptul la informare;
- dreptul de acces la date;
- dreptul la rectificare;
- dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
- dreptul la restricționarea prelucrării;
- dreptul la portabilitatea datelor;
- dreptul la opoziție;
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
- dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.


Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru lămuriri puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată, către  Primăria comunei Sânpetru de Câmpie, la adresa de e-mail sinpetru@cjmures.ro sau la Registratura generală a Primăriei comunei Sânpetru de Câmpie pentru înregistrarea solicitării pe suport hârtie – str. Principală, nr. 332.

 

https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/