Anunț depunere cereri de încălzire sezonul rece 2022-2023

INFORMARE PRIVIND ACORDAREA AJUTORULUI  DE ÎNCĂLZIRE

 ANUL 2022 -2023

 

              Începând cu data de 10.10.2022:

·       Solicitanţii trebuie să depună la Primăria de domiciliu/resedinta dosarul pentru subvenția la încălzire care conține:

–       adeverință registrul agricol;

–       copii documente (Certificat naștere copii, Carte identitate pentru adulți) pentru toți membrii familiei;

-        adeverință de salariat, cu venitul net sau cupon de pensie, depozite bancare, venituri din agricultură, venituri din chirii, venituri din dobânzi;

-        o factură de gaz/curent recentă;

-        certificat fiscal fără datorii de la compartimentul taxe și impozite;

În cazul persoanelor care nu au venituri, acestea trebuie să depună o adeverinţă de venituri eliberată de către Administraţia Finanţelor Publice Locale - Luduș. 

 

·       Pentru a putea beneficia de ajutoare, cei care le solicită trebuie să aibă venituri maxime de: - 1.386 lei/membru de familie (în cazul familiilor)

                               -  2.053 lei (persoane singure).

·       Important de ştiut este că, în stabilirea venitului total al familiei nu se iau în considerare sume provenite din: alocaţia pentru susţinerea familiei, alocaţia de stat pentru copii, prestaţii sociale şi buget personal complementar (prevăzute de Legea 448/2006), burse şcolare şi alte drepturi pentru copii, elevi şi tineri (inclusiv stimulentul educaţional, programul „Bani de liceu” etc.), venituri obţinute de zilieri, ajutoare de stat acordate în situaţii excepţionale (despăgubiri, sprijin financiar etc.) şi ajutoare sociale pentru participarea la programe de formare profesionale.

·       Din lista beneficiarilor cu venituri mici sunt excluși gospodarii care dețin spre exemplu:

Ø  un tractor sau au moară de cereale.

Ø  proprietarii care au mai multe case;

Ø  beneficiarii care dețin mai mult de 0,20 ha teren intravilan și lucrează mai mult de 0,09 ha solar

Ø  beneficiarii vreunei măsuri UE

Ø  deținătorii de bani în conturi mai mult de 3.000 lei

Ø  cei care dețin 2 autoturisme, 1 tractor sau 1 autoutilitară/combină autopropulsată;

Ø  cei care dețin utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;

Ø  cei care dețin utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

Ø  cei care dețin suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depășeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Cererea solicitantului se depune pana la data de 19 a fiecărei luni pentru a beneficia de subvenția la încălzire.