Intalnire de lucru in cadrul proiectului PN 4009

Echipa de implementare a proiectului ACUM pentru incluziune socială în Sânpetru de Câmpie s-a întrunit miercuri, 24 august la sediul Primăriei comunei Sânpetru de Câmpie pentru o sesiune de informare legate de activitățile 4 și 5 din cadrul proiectului: cea de reglementare a situației locative și dezvoltarea deprinderilor pentru accesarea unor locuri de muncă.
Practic, cu această ocazie s-a făcut inventarierea la zi a stării fiecărei activități, luându-se în considerare grupurile țintă, completarea grupului țintă și documentele depuse în vederea demersurilor viitoare.
Cele două activități din cadrul proiectului vizează: Asistență, suport și acompaniere în vederea reglementării situației locative pentru grupurile vulnerabile a căror situație este neclară sau incertă în funcție de specificul fiecărei situații în parte, derularea procesului de evaluare, recunoastere, validare a rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale pentru 100 de persoane vulnerabile, actiuni de pregatire a celor 160 de beneficiari pentru procesul de informare, mediere, actiuni de evaluare, recunoastere si validare a rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale, pregatire pentru angajare, angajare asistata.